Prezentujemy naszą modyfikację programu w Audi A7, oznaczenie silnika CDUC

Modyfikacja została przeprowadzona przez złącze diagnostyczne OBD (bez konieczności otwierania sterownika)
Uzyskane parametry są bezpieczne i pozwalają cieszyć się sprawnym filtrem cząstek stałych !

A7 wykres
A7 przód
A7 bok