Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Operacja mająca na celu rozwój firmy poprzez rozszerzenie oferty o usługi napraw karoserii samochodowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat, liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.